Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

http://phunu.caobang.gov.vn


Gương điển hình tiên tiến

        Chị Phùng Thị Diệp là hội viên Chi hội phụ nữ phố Cũ,