Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

http://phunu.caobang.gov.vn


Vai trò của Hội LHPN các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phụ nữ Hà Quảng tuyên truyền về Cuộc bầu cử
        Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  là sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
        Với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, Hội LHPN các cấp đã tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân tham gia cuộc bầu cử, tổ chức 2.436 cuộc tuyên truyền cho 116.471 lượt hội viên, phụ nữ; đăng tải 25 tin, bài tuyên truyền công tác bầu cử trong trên trang thông tin điện tử, trang fanpage và zalo của Hội; cấp phát 200 cuốn tài liệu về một số kỹ năng hỗ trợ vận động bầu cử, 500 chiếc quạt giấy và 240 mũ vải có nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam cấp; chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội. Tuyên truyền các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử…
        Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội LHPN các cấp đã tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ  tỉnh, huyện  tổ chức 05 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 612 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua tập huấn cung cấp cho các nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong tiếp xúc cử tri, thu thập và xử lý thông tin, xây dựng chương trình hành động … chuẩn bị cho quá trình vận động bầu cử hiệu quả.
Hội LHPN các cấp thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Hội trong giám sát việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định nhằm đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ... Hội LHPN các cấp tổ chức 06 đoàn giám sát chuyên đề việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cử đại diện tham gia 183 đoàn giám sát do Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng nhân dân cùng cấp chủ trì. Qua giám sát cho thấy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều thực hiện đảm bảo đúng quy trình, đầy đủ thủ tục hồ sơ, đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, đúng luật. Sau hiệp thương lần thứ 3 tỷ lệ nữ tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đều đạt trên 35%; tỷ lệ nữ ứng đại biểu HĐND tỉnh, đạt trên 48,29%; đại biểu HĐND huyện đạt 48,3 %, đại biểu HĐND xã đạt 37,72%. Việc tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp không chỉ hướng đến thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ mà còn nhằm phát huy vai trò của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước.
        Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN các cấp đã tham gia tích cực với vai trò là thành viên của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử trong việc chuẩn bị và thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương; tham gia công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú, đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua đó cho thấy các nữ ứng cử viên được nhân dân và hội viên phụ nữ tín nhiệm cao về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác và đảm bảo tiêu chuẩn để cử tri xem xét, lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
         Tích cực tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân nội dung về bầu cử; chú trọng cung cấp cho hội viên, phụ nữ những thông tin về số đại biểu được bầu; ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu; nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử; các tiêu chí, tiêu chuẩn của ĐBQH và HĐND... Đồng thời, hướng dẫn hội viên, phụ nữ nghiên cứu kỹ tiểu sử người ứng cử trước khi bỏ phiếu; vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử để lựa chọn người đại biểu xứng đáng, giúp cho hội viên, phụ nữ hiểu sâu sắc về ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên, phụ nữ về các vấn đề đời sống, xã hội, từ đó tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định ở địa phương; chủ động phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giám sát các khâu trong công tác bầu cử tại địa phương; kịp thời phát hiện và đề xuất với ủy ban bầu cử các cấp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn…, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia bầu cử đông đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, góp phần thành công của cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.
 

Tác giả bài viết: Ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây