Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

http://phunu.caobang.gov.vn


Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ

 Một buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ ở xóm Nà Luông, xã Thái Cường (Thạch An).
         Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội có năng lực, kiến thức, kỹ năng công tác vận động quần chúng, tập hợp được đông đảo hội viên (HV), phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, đó là một nhiệm vụ quan trọng đã được các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh quan tâm thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
     
        Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp cơ sở được hình thành ở 199/199 xã, phường, thị trấn với 2.522 chi hội, trên 80.000 HV/142.581 tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. 100% chi hội xây dựng được lực lượng HV nòng cốt với 16.940 HV, bằng 18,7% HV trong toàn tỉnh. Hơn 2.200 chi hội có quỹ Hội, đạt 86,6%. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Hội cho thấy, phong trào và chất lượng hoạt động của các chi hội trên địa bàn tỉnh chưa đồng đều, hoạt động của chi hội còn thụ động, mang tính hình thức; nền nếp, chất lượng sinh hoạt HV có chi hội mới quan tâm tới hình thức mà chưa thực sự quan tâm tới nội dung; tỷ lệ HV phụ nữ tham gia các hoạt động tại chi hội nhiều nơi còn thấp. Một số chi hội trưởng còn hạn chế về trình độ, năng lực; việc điều hành buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ còn lúng túng. HV là nông dân chiếm trên 90%, đời sống nhân dân còn khó khăn nên một số nơi việc tham gia gây quỹ Hội còn ít; số lượng chi hội có quỹ Hội cao chưa nhiều. Các buổi sinh hoạt chi hội đơn điệu, thiếu sự hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức. Công tác tuyên truyền tại cơ sở, chi hội chưa được quan tâm đúng mức. Tài liệu sinh hoạt hội viên còn thiếu. Nguồn kinh phí hoạt động của Hội cơ sở còn khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác Hội còn thiếu…
       Thực hiện nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của HV, phụ nữ”, năm 2017, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã ban hành Chương trình số 02/CTr-BCH về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, giai đoạn 2017 - 2019. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai chương trình Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội giai đoạn 2017 - 2021; ban hành các văn bản, chỉ đạo cơ sở hội lựa chọn 1 - 2 chi hội tổ chức sinh hoạt điểm; chỉ đạo cơ sở rà soát, củng cố, kiện toàn kịp thời các chi hội hoạt động yếu và đẩy mạnh công tác thu hút tập hợp phụ nữ tham gia hoạt động Hội.
        Đồng chí Nông Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch An cho biết: Thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội giai đoạn 2017 - 2022, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tập trung vào công tác chỉ đạo lựa chọn 2 xã (Đức Xuân, Vân Trình) làm điểm chỉ đạo của huyện để làm mẫu và nhân rộng trong năm 2017. Năm 2018, tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại chọn 1 chi hội làm mẫu để các chi hội  học tập. Nội dung sinh hoạt bao gồm nắm tâm tư nguyện vọng của HV, phụ nữ; trao đổi, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho chi hội trưởng, chi hội phó và kết hợp tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Mỗi buổi sinh hoạt biểu dương 1 - 2 chị em tiêu biểu tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng mô hình và các hoạt động của chi hội... Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, tổ chức rút kinh nghiệm trong các chi hội trưởng của xã, thị trấn; phân tích điểm mạnh, hạn chế của việc điều hành cuộc sinh hoạt, kết luận việc thực hiện các nấc bước một buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ. Với hình thức làm mẫu, đến nay phương thức hoạt động của Hội cơ bản được đổi mới, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; vai trò của tổ chức Hội cơ sở ngày càng được khẳng định và được đánh giá cao, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của HV, phụ nữ.
         Hội LHPN huyện Trà Lĩnh có cách làm sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, đó là xây dựng chương trình công tác, kế hoạch tuyên truyền gắn với nội dung sinh hoạt theo chủ đề năm. Căn cứ vào thực tiễn của mỗi địa phương để các chi hội lựa chọn chuyên đề phù hợp. Hình thức sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi hội đổi mới để tránh nhàm chán, lối mòn và thụ động thông qua các hình thức: tọa đàm trao đổi, kể chuyện, hỏi - đáp... xen kẽ giữa các nội dung là các tiết mục văn nghệ để góp phần tạo thêm không khí vui tươi, sôi nổi cho buổi sinh hoạt. Từ đó chi hội trưởng cơ bản nắm được 4 bước của một buổi sinh hoạt. Tỷ lệ HV tham gia sinh hoạt Hội được duy trì và nâng cao, đạt 85% so với tổng số HV trong chi hội.
        Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII về “Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của HV, phụ nữ”, đến nay toàn tỉnh có hơn 2.100 chi hội tổ chức sinh hoạt theo Chương trình, đạt 82% tổng số chi hội trên toàn tỉnh. Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ chi hội trưởng thường xuyên được quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời, đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Chất lượng sinh hoạt chi hội tại cơ sở nâng lên, các chi hội trưởng đã phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội, mạnh dạn, linh hoạt trong việc điều hành sinh hoạt chi hội; số lượng mô hình tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia hoạt động càng nhiều. Việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại các chi, tổ phụ nữ ở địa bàn dân cư được cấp ủy, chính quyền, các ngành đánh giá hoạt động có nền nếp và hiệu quả, thực sự đem lại lợi ích cho HV, phụ nữ. Qua đánh giá xếp loại hằng năm, số chi hội đạt xuất sắc chiếm trên 61%, xếp loại tốt trên 35%, trung bình trên 2%, không có chi hội yếu kém.

Tác giả bài viết: Nguồn Báo Cao Bằng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây