Xây dựng và thực hiện mô hình Tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” do Thanh niên và Phụ nữ tự quản

Thứ sáu - 28/07/2017 05:52
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và tỉnh Đoàn Thanh niên tham gia cắm biển biển tuyến đường tự quản (gần 200 m đường bê tông) tại tại xóm Đoỏng Chỉa xã Hồng Việt huyện Hòa An
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và tỉnh Đoàn Thanh niên tham gia cắm biển biển tuyến đường tự quản (gần 200 m đường bê tông) tại tại xóm Đoỏng Chỉa xã Hồng Việt huyện Hòa An
        Để thực hiện tốt kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2016- 2017 giữa Tỉnh Đoàn thanh niên và Hội LHPN tỉnh, tháng 5/2016 hai bên đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức xây dựng các tuyến đường tự quản “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.
               Cách thức
       Chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát và thống nhất lựa chọn 02 tuyến đường, trục đường giao thông để triển khai thực hiện tập trung vào các nội dung: Phối hợp tổ chức tổng vệ sinh, phát quang hai bên đường, san gạt và đắp lề hai bên, khơi thông dòng chảy … đảm bảo các tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp -  An toàn trên mỗi tuyến đường; tiến hành cắm biển ở điểm đầu và điểm cuối tuyến đường. Đối với các xã, thị trấn chưa có đường bê tông thì lựa chọn những tuyến đường khác trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh, phát quang hai bên đường, san gạt và đắp lề hai bên và cắm biển; tổ chức tổng vệ sinh các tuyến đường đã gắn biển theo tháng, quý theo cơ chế: đơn vị hai bên chủ động (luân phiên hoặc phối hợp).
               Kết quả
        Qua chỉ đạo thực hiện, phần lớn các Huyện Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xã, thị trấn rà soát tại các địa bàn chọn các tuyến đường đang có điểm nóng như: có hiện tượng phơi, chăn thả gia súc, gia cầm trên đường, đường có dấu hiệu xuống cấp, đoạn đường có xảy ra các tình trạng mất an toàn giao thông …để phối hợp với Hội phụ nữ xin ý kiến cấp ủy triển khai xây dựng các tuyến tự quản; thành lập các đội thanh niên, phụ nữ tự quản; tổ chức các hoạt động gắn biển tuyến đường; thường xuyên ra quân vệ sinh làm sạch hai bên đường, trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền vận động các hộ dân không lấn chiếm lòng đường, không chăn thả gia súc và phơi nông sản trên đường; thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn…
 
thanh nien 2

Hội LHPN và Đoàn TN xã Yên Sơn – Thông Nông tổ chức phát quang, cắm biển tuyến đường tự quản Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn
       
       Xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình là đơn vị đầu tiên gắn biển tuyến đường tự quản. Đây là tuyến đường được tỉnh đoàn thanh niên và Hội LHPN tỉnh lựa chọn làm điểm để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh nhân dịp tổ chức ra quân tình nguyện hè cấp tỉnh 2016. Tuyến đường được đổ bê tông, với tổng chiều dài trên 500m đi qua trên 100 hộ dân, Đội tự quản được thành lập đã tổ chức được nhiều hoạt động. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh xây dựng được 103 tuyến đường.      
       Qua triển khai chỉ đạo thực hiện, xác định đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ công tác và các Cuộc vận động của Hội, của Đoàn về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, về “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, các cấp Đoàn, Hội tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện thông qua tuyên truyền vận động, giao chỉ tiêu thi đua…
        Kết quả đến 30/6/2017, toàn tỉnh đã có 196 tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” do thanh niên và phụ nữ tự quản được xây dựng và cắm biển của 12/13 huyện/thành phố (đơn vị huyện Thạch An chưa tổ chức triển khai thực hiện). Tiêu biểu các đơn vị triển khai thực hiện tốt Quảng Uyên (32), Phục Hòa (24), Hà Quảng (26), Trùng Khánh (21), Bảo Lâm (13), Hòa An (22), Thông Nông (13), Thành phố (12). Trong đó đơn vị Trùng Khánh 19/19 xã, thị trấn đều phối hợp triển khai có hiệu quả. Nhiều xã trong tỉnh đã xây dựng được 2 - 3 tuyến đường, điển hình  các xã Quốc Dân, Tự Do, Ngọc Động huyện Quảng Uyên đã xây dựng được 3 - 4 tuyến đường tự quản.
                    Mong muốn
        Để có nhiều hơn các tuyến đường tự quản được cắm biển và đi vào hoạt động có hiệu quả, thời gian tiếp theo Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra đá