Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ sáu - 25/11/2016 18:00
Ngày 25/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề Phụ nữ dân tộc tỉnh Cao Bằng phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì Cao Bằng phát triển.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
       Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh: Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Quân khu 1; Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, nữ Anh hùng Lao động, nguyên các lãnh đạo Hội qua các thời kỳ và 199 đại biểu đại diện cho hơn 81 nghìn cán bộ, hội viên (HV), phụ nữ toàn tỉnh.

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh đã gắn phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội với phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực với đời sống, lao động, phù hợp với đặc thù địa bàn và thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần to lớn vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 

Các đại biểu biểu quyết thông danh sách bầu Ban chấp hành Hội LHPN nhiệm kỳ 2016 - 2021.

   
 Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được các cấp Hội chú trọng với 100% cán bộ, HV được tuyên truyền. Các cấp Hội khai thác và duy trì các nguồn vốn vay hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nguồn vốn trên 700 tỷ đồng, cho trên 22.000 hộ vay. Vận động cán bộ, HV, phụ nữ, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu…, để hỗ trợ phụ nữ nghèo xây dựng và sửa chữa được 140 “Mái ấm tình thương”, 24 “Nhà Đại đoàn kết”... Đã có 1.643/4.612 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo (vượt 105% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV). Phát triển thêm 6.498 phụ nữ vào tổ chức Hội, tỷ lệ thu hút HV đạt 68,74%; giới thiệu 2.840 HV, phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong đó kết nạp 2.298 HV (đạt 80,9%)...

      Với những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, Bằng khen cho 4 cá nhân; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; Bằng khen cho 104 tập thể, 24 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” cho 307 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 78 tập thể, 58 cá nhân.

 

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội.

       Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu 100% cơ sở Hội tổ chức quán triệt, học tập nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”hằng năm phấn đấu 85% trở lên cán bộ Hội và 65% trở lên HV đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua. 100% cấp Hội tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ Hội và 90% trở lên HV, phụ nữ. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội giúp thêm được từ 1 - 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương ít nhất 1 phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các cơ sở Hội (còn hộ nghèo) giúp được ít nhất 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Toàn tỉnh phát triển được 1.000 HV/năm; 85% chi hội có quỹ Hội; không có cơ sở Hội xếp loại yếu; 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện, thành phố, Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt chuẩn quy định theo vị trí, chức danh. 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ. Hằng năm, các cấp Hội giám sát có hiệu quả ít nhất 1 chính sách, luật pháp; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 1 văn bản dự thảo có liên quan....

       Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng ghi nhận những kết quả đạt được của phụ nữ các dân tộc tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới để cụ thể hóa thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất với tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đem lại việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, phụ nữ dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt giúp chị em nâng cao nhận thức âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chức chủ quyền biên giới quốc gia.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng trao Bức trướng
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội.

      Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng trao tặng Đại hội lẵng hoa và Bức Trướng mang dòng chữ: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì Cao Bằng phát triển. 

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm  37 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí Hà Nhật Lệ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nhật Lệ trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác Hội và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2011- 2016.

       
       Tại đại hội, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác Hội và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2011 - 2016; 15 cá nhân đạt danh hiệu Cán bộ Hội cơ sở giỏi, 5 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc”.

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

228/BTV-TG

Công văn về việc khảo sát số liệu các mô hình, CLB đang hoạt động hiệu quả

Lượt xem:13 | lượt tải:6

217/BTV-TG

Công văn gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Lượt xem:23 | lượt tải:10

52/KH-BTV

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:32 | lượt tải:21

214/CV-BTV

Công văn về việc thông báo kết luận nội dung giao ban giữa chi nhánh NHCSXH tỉnh và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh quý I/2022

Lượt xem:18 | lượt tải:3

204/BTV-TG

Công văn về việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường; kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

Lượt xem:49 | lượt tải:29

image002 2
pndamdang 1
nongthonmoi
Liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay2,778
  • Tháng hiện tại79,946
  • Tổng lượt truy cập3,034,654

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh (Khu đô thị mới Km5, phường Đề thám, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng)
Email: hoilhpncb@gmail.com
 - Điện thoại: 026066 512 369
Chịu trách nhiệm: Bà Nông Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://phunu.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây